Ходове на фигури в Шоги шах

Интересът на Шги шаха се крие в множеството предпоставки за стратегически начин на мислене, изненада за противника и майсторска игра при всеки взел я присърце.

Всяка една от фигурите в Шоги играта се мести и взема по един и същи начин, като това обяснява интереса, който пробужда самата игра. В последните три реда, всеки играч има т. нар. зона за превръщане. Нейната цел е всеки достигнал до там играч, фигура, с изключение на цар и златен генерал, да бъде превърнат в съответната фигура, чрез различен начини на преместване.

Ход на Царя: в шаги шаха, царят се движи вертикално, диагонално и хоризонтално и само с едно поле. Такива са и ходовете му в стандартен шах, така и тук, той не може да попада в позиция, която го застрашава от противника. Тези ходове се предотвратяват с незабавно прекратяване на играта или загуба на играта.

Ход на Златен генерал: движи се с едно поле напред в хоризонтално, диагонално или вертикално положение.

Ход на Сребърен генерал: напред и с едно поле в диагонал и на право. Всеки, който е превърнат в сребърен генерал се движи както хода на златния генерал.

Ход на Кон: Конят се мести с едно поле напред и направо, в диагонално и напред има право и да прескача заетите полета. Всеки превърнат кон се премества, както е хода на златен генерал.

Ход на Копие: Копие се премества с неограничен брой напред в полетата. Всяко копие, което е превърнат се движи, както и златния генерал.

Хд на Офицер: тази фигура се движи в неограничен брой полета и по диагонал. Всеки офицер, който е превърнат, комбинира движения от офицер и цар.

Ход на Топ: тази фигура се движи по неопределен брой полета хоризонтално и вертикално. За топ е характерно, че комбинира движения от топ и цар.

Ход на Пешка: тази фигура се движи с едно поле само напред. Всяка превърната пешка се мести, както златен генерал.