Събитието

Тук ще се публикува информация свързана с проведеното събитие. Може да откриете интересни материали за случилото се през 2012г.