Превръщане и снемане на фигурите в Шаги шах

Всяка игра си има своите моменти на възход и падение. Така и в Шаги шаха има специфики, които всеки начинаещ отборник трябва да знае.

Интересен момент в Шаги шаха е превръщането на фигури, а как става това ще узнаем тук:

Щом фигура достигне до зона за превръщане, играчът, чиято е тя може да я превърне. Казваме може, защото това е привилегията му да избира своите действия. В единият случаи, той може да превърне фигурата в желаната като почуква по предложената такава, а в другия се отказва, като записва хода си, без да прави каквото и да е било друго действие.

Това означава, че предимството му или т. нар. спечелено повишение, придобито от предходна точка, има право да бъде отложено в по-късен ход, това е възможно ако започне от зоната за превръщане. Като тук влияние разположението му не оказва.

Ако фигура стигне до ред, където не може да се продължи движенията си по нататък, то последния ред за копия, пешки и коне, се превръща незабавно.

В случаи, че дадена превърната фигура бива взета, тя отново се връща такава, каквато е била в началото на играта.

За фигура, намираща се в зона за превръщане трябва да се знае още, че не може веднага да се превръща. Това е възможно, ако има поне един ход направен в нормален ред.

Ред на спускане на фигури

Играчът отново има право да избира своите действия при реда на спускане на фигури, или казано с други думи: вместо да направи един нормален ход, той може да избере някоя от взетите му фигури и да я върне в празно поле на място на дъската, за целта тя отново бива негова фигура (това е познато още и като шах с пленяване).

Едно от следващите правила забранява да се поставя пешка на място, където има друга пешка непревърната, от същия играч.

Тази фигура не може се спусне в поле, което тя няма ход, такива забранени полета са мястото на разположение на коне, пешки и копия.

Освен това шах не може да бъде даден по време на спускане на пешка.

Сред останалите важни правила са и:

Играта се печели, едва, когато бива матиран царя на противниковия играч. Равенство пат в Шаги шах е малко вероятно, поради правилото за спускане.

Шах без прекъсване е забранен, а ако някой провокира такъв, играта бива спряна и счетена за нарушена.