Превръщане и снемане на фигурите в Шаги шах

Всяка игра си има своите моменти на възход и падение. Така и в Шаги шаха има специфики, които всеки начинаещ отборник трябва да знае.

Интересен момент в Шаги шаха е превръщането на фигури, а как става това ще узнаем тук:

Щом фигура достигне до зона за превръщане, играчът, чиято е тя може да я превърне. Казваме може, защото това е привилегията му да избира своите действия. В единият случаи, той може да превърне фигурата в желаната като почуква по предложената такава, а в другия се отказва, като записва хода си, без да прави каквото и да е било друго действие.

Това означава, че предимството му или т. нар. спечелено повишение, придобито от предходна точка, има право да бъде отложено в по-късен ход, това е възможно ако започне от зоната за превръщане. Като тук влияние разположението му не оказва.

Ако фигура стигне до ред, където не може да се продължи движенията си по нататък, то последния ред за копия, пешки и коне, се превръща незабавно.

В случаи, че дадена превърната фигура бива взета, тя отново се връща такава, каквато е била в началото на играта.

За фигура, намираща се в зона за превръщане трябва да се знае още, че не може веднага да се превръща. Това е възможно, ако има поне един ход направен в нормален ред.

Ред на спускане на фигури

Играчът отново има право да избира своите действия при реда на спускане на фигури, или казано с други думи: вместо да направи един нормален ход, той може да избере някоя от взетите му фигури и да я върне в празно поле на място на дъската, за целта тя отново бива негова фигура (това е познато още и като шах с пленяване). Продължете да четете Превръщане и снемане на фигурите в Шаги шах

Ходове на фигури в Шоги шах

Интересът на Шги шаха се крие в множеството предпоставки за стратегически начин на мислене, изненада за противника и майсторска игра при всеки взел я присърце.

Всяка една от фигурите в Шоги играта се мести и взема по един и същи начин, като това обяснява интереса, който пробужда самата игра. В последните три реда, всеки играч има т. нар. зона за превръщане. Нейната цел е всеки достигнал до там играч, фигура, с изключение на цар и златен генерал, да бъде превърнат в съответната фигура, чрез различен начини на преместване.

Ход на Царя: в шаги шаха, царят се движи вертикално, диагонално и хоризонтално и само с едно поле. Такива са и ходовете му в стандартен шах, така и тук, той не може да попада в позиция, която го застрашава от противника. Тези ходове се предотвратяват с незабавно прекратяване на играта или загуба на играта.

Ход на Златен генерал: движи се с едно поле напред в хоризонтално, диагонално или вертикално положение.

Ход на Сребърен генерал: напред и с едно поле в диагонал и на право. Всеки, който е превърнат в сребърен генерал се движи както хода на златния генерал.

Ход на Кон: Конят се мести с едно поле напред и направо, в диагонално и напред има право и да прескача заетите полета. Всеки превърнат кон се премества, както е хода на златен генерал.

Ход на Копие: Копие се премества с неограничен брой напред в полетата. Всяко копие, което е превърнат се движи, както и златния генерал.

Хд на Офицер: тази фигура се движи в неограничен брой полета и по диагонал. Всеки офицер, който е превърнат, комбинира движения от офицер и цар.

Ход на Топ: тази фигура се движи по неопределен брой полета хоризонтално и вертикално. За топ е характерно, че комбинира движения от топ и цар. Продължете да четете Ходове на фигури в Шоги шах

Събитието

Тук ще се публикува информация свързана с проведеното събитие. Може да откриете интересни материали за случилото се през 2012г.

Какво представлява Shogi

Играта Shogi е от типа шахове. Тя е измислена от японци и нейната родина е Япония, Азия. Популярна още като японски шах, тази игра се изпълнява от двама играчи и сред многообразието на шахове, известни в различни краища на света, тя е сред най-разпространените и играни игри.

Шоги означава генерал (и произхожда от съкращението SHO), самата игра се изпълнява на дъска (или наричаната GI). От съвместяване на двете думи се пявява и наречието на играта.

За най-ранен предшественик на тази игра, се смята chaturanga, чийто произход е Индия. Появата и е от VI век, а до 12 век той масово се играе в Япония.

Днес Shogi се играе, както се смята за най-старият вариант на познатия ни шах.

Японски шах (Шоги) е идеалният вариант на познатия и у нас шах, за разлика от него обаче, този е измислен в Япония. Той въвежда правило за „спускане“ или познато още като повторно връщане в игра. Това е добър подход и за Шах с пленяване или при т. нар. взети фигури, които имат шанс да бъдат върнати на игралната дъска.

От стартова позиция и самата цел на играта започват на квадратна дъска с размери: 9х9. За целта всеки играч на Шоги, започва да играе с фигури от: 1 цар, 1 офицер, 1 топ, 2 сребърни генерала, 2 златни генерала, 2 копия, 2 коня и 9 пешки. Продължете да четете Какво представлява Shogi